DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37275       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5381

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11352

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2976

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2609

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1898

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1779

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1832

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1725

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2315

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2132

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1798

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2746

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1680

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1884

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1542

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1849

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1675

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2959

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2415

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1744

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1605

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1793

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1657

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1717

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1563

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1543

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1742

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1510

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1590

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1569

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1573

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1650

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1461

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1564

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1632

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2683

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1590

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1518

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1535

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1566

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1395

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1477

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1635

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1483

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1501

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1422

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1794

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1590

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1540

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1595

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1501

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1508

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1571

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1540

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2142

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1968

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1639

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1457

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1439

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1494

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1485

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1489

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1561

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1619

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1588

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1604

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1837

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1532

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1528

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1514

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1604

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1691

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1533

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1659

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1564

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1640

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1691

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1508

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1706

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1481

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1463

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1560

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1546

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1606

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1626

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1744

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1780

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1896

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1650

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1649

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1665

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1738

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1867

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1653

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1766

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1691

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1756

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1730

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1485

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1719

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1744

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1642

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1689

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1730

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1669

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1721

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1794

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1714

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1872

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1705

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1890

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1775

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1819

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1999

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377149

Nu Online:

144

Leden:

0

Bezoekers:

144

Meer over bezoekers