DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38025       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5503

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11464

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3071

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2718

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2003

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1950

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1936

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1841

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2413

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2240

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1901

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2846

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1783

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2005

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1662

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1968

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1776

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3066

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2509

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1841

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1700

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1901

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1762

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1806

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1660

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1634

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1821

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1599

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1700

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1670

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1679

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1749

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1552

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1655

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1737

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2789

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1709

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1619

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1629

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1673

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1483

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1573

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1733

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1580

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1599

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1520

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1910

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1695

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1648

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1690

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1599

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1609

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1665

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1646

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2271

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2084

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1766

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1553

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1534

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1596

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1580

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1595

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1650

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1724

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1687

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1702

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1940

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1613

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1625

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1607

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1706

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1773

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1620

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1769

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1661

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1743

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1790

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1603

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1809

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1576

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1556

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1648

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1633

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1713

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1725

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1839

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1884

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2013

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1750

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1748

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1763

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1847

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1961

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1749

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1869

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1784

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1863

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1827

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1589

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1815

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1851

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1742

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1807

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1827

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1783

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1819

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1898

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1801

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1972

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1824

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2032

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1874

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1938

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2096

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers