DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38899       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5669

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11622

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3209

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2854

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2138

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2133

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2058

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2000

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2563

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2403

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2021

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3034

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1926

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2138

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1810

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2157

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1904

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3198

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2640

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1980

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1847

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2026

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1893

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1953

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1786

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1759

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1958

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1712

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1885

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1790

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1805

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1877

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1672

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1773

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1888

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2916

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1815

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1762

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1745

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1794

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1621

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1698

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1871

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1745

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1763

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1632

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2093

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1810

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1782

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1814

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1724

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1737

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1809

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1793

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2393

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2210

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1897

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1697

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1680

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1723

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1700

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1729

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1768

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1833

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1799

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1814

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2080

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1727

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1742

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1724

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1852

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1887

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1755

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1908

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1808

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1864

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1943

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1750

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1966

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1719

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1693

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1788

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1763

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1896

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1868

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1940

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2042

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2139

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1897

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1874

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1913

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1987

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2077

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1862

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1991

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1891

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2051

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1938

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1704

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1958

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1969

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1869

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1919

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1945

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1911

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1955

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2001

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1949

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2079

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1929

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2180

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2007

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2094

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2237

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers