DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 39276       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5733

517

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11684

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3262

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2908

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2184

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2184

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2106

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2056

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2616

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2456

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2067

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3101

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1979

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2190

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1863

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2213

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1958

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3248

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2692

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2034

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1896

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2086

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1942

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2005

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1831

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1811

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2011

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1759

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1936

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1839

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1858

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1935

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1718

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1829

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1936

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2969

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1859

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1811

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1809

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1839

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1674

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1750

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1921

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1791

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1815

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1687

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2149

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1861

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1834

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1863

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1779

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1788

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1857

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1868

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2444

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2261

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1948

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1749

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1727

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1782

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1755

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1792

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1823

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1878

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1854

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1867

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2130

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1782

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1794

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1773

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1905

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1934

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1806

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1956

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1854

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1910

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1995

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1804

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2020

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1774

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1742

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1843

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1822

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1949

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1922

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1990

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2091

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2188

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1956

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1926

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1969

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2047

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2125

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1920

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2052

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1944

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2111

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1988

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1762

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2003

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2018

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1914

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1969

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1998

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1963

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2004

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2049

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2002

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2128

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1984

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2234

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2060

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2155

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2290

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436278

Nu Online:

128

Leden:

0

Bezoekers:

128

Meer over bezoekers