DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 36880       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5308

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11286

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2921

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2546

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1840

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1720

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1776

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1668

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2258

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2074

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1737

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2693

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1621

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1814

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1469

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1780

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1616

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2891

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2356

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1686

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1548

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1724

53

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1601

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1657

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1506

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1491

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1695

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1452

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1534

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1515

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1514

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1600

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1403

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1511

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1581

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2627

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1527

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1458

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1476

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1508

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1345

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1425

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1575

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1422

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1447

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1354

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1730

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1535

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1470

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1537

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1448

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1452

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1515

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1473

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2075

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1918

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1567

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1409

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1376

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1438

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1426

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1435

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1508

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1567

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1534

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1538

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1783

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1478

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1475

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1456

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1544

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1641

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1482

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1595

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1504

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1583

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1629

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1454

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1652

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1427

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1417

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1510

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1493

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1545

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1572

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1685

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1731

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1842

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1589

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1591

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1612

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1684

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1817

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1598

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1704

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1641

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1693

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1677

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1423

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1657

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1680

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1588

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1624

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1666

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1616

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1666

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1737

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1656

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1813

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1642

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1818

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1719

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1759

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1945

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366128

Nu Online:

149

Leden:

0

Bezoekers:

149

Meer over bezoekers