DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38398       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5598

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11534

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3125

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2765

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2060

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2024

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1981

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1892

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2476

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2320

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1947

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2908

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1846

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2061

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1723

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2071

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1830

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3116

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2554

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1886

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1763

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1955

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1815

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1870

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1703

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1687

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1885

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1642

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1774

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1725

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1732

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1791

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1599

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1699

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1814

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2833

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1754

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1682

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1675

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1720

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1543

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1620

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1789

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1645

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1657

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1569

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1975

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1740

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1704

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1750

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1650

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1662

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1736

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1701

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2323

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2145

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1816

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1617

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1589

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1639

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1632

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1642

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1696

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1768

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1732

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1743

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2016

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1658

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1667

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1649

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1773

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1814

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1671

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1831

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1735

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1798

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1856

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1658

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1861

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1646

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1606

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1704

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1680

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1768

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1787

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1877

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1948

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2064

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1812

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1793

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1814

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1903

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2011

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1800

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1914

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1822

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1916

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1872

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1640

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1873

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1901

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1793

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1852

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1881

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1834

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1888

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1938

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1843

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2014

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1865

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2097

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1921

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2002

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2162

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers