DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 43295       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

7643

517

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

13562

1043

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5076

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

4745

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3982

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3982

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3921

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3832

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

4501

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

4288

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3820

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

4915

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3793

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3948

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3785

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

4012

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3784

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5081

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

4550

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3810

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3717

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3886

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3757

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3911

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3667

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3521

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3742

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3498

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3704

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3657

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3622

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3675

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3478

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3578

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3686

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

4778

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3600

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3545

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3556

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3708

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3425

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3507

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3651

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3481

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3627

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3431

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3885

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3623

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3568

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

3285

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2735

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2749

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2888

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2836

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3503

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3233

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2899

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2669

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2763

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2810

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2738

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2738

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2903

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2915

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2856

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2813

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3116

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2779

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2733

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2750

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2813

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2909

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2777

51

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2946

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2795

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2833

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3024

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2780

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2943

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2756

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2716

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2765

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2708

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2818

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2841

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3042

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3061

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3271

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2856

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3381

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3022

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2990

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3112

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2938

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3005

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2954

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3078

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2923

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2729

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2948

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3039

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2820

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3001

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3073

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2946

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3071

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2979

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2915

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3091

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2910

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3201

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2973

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3243

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3302

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1601747

Nu Online:

69

Leden:

0

Bezoekers:

69

Meer over bezoekers