DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 36296       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5218

513

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11202

1041

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2856

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2476

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1773

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1633

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1691

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1600

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2173

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2014

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1661

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2614

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1547

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1711

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1393

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1697

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1549

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2811

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2281

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1624

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1475

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1639

53

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1538

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1604

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1457

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1413

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1645

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1386

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1478

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1442

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1445

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1542

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1342

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1443

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1518

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2566

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1444

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1397

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1406

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1446

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1271

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1369

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1501

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1374

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1381

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1291

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1657

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1471

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1410

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1476

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1378

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1388

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1444

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1409

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1986

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1854

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1485

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1345

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1324

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1371

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1362

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1364

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1447

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1500

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1454

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1464

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1721

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1417

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1407

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1390

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1479

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1581

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1422

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1498

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1434

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1516

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1577

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1392

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1583

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1358

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1347

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1448

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1434

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1465

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1505

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1608

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1666

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1779

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1523

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1512

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1543

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1614

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1757

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1542

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1633

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1581

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1623

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1613

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1364

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1591

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1599

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1528

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1552

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1581

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1541

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1604

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1667

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1601

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1737

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1574

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1700

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1662

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1679

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1881

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350511

Nu Online:

99

Leden:

0

Bezoekers:

99

Meer over bezoekers