DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37607       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5449

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11412

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3024

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2664

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1952

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1836

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1884

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1777

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2364

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2188

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1851

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2802

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1736

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1949

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1608

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1911

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1731

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3013

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2466

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1793

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1651

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1849

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1710

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1767

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1612

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1594

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1784

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1554

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1641

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1617

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1616

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1700

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1507

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1609

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1690

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2731

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1649

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1569

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1585

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1616

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1443

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1522

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1680

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1534

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1551

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1469

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1849

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1641

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1596

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1640

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1552

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1562

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1616

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1599

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2202

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2029

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1707

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1503

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1485

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1545

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1536

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1542

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1603

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1672

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1636

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1656

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1886

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1574

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1578

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1564

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1653

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1728

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1578

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1718

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1613

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1690

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1741

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1560

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1755

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1527

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1508

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1603

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1593

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1660

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1675

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1789

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1828

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1949

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1702

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1698

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1716

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1793

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1916

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1700

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1819

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1740

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1809

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1778

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1534

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1766

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1793

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1692

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1755

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1783

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1735

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1766

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1841

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1758

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1925

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1771

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1962

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1822

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1882

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2047

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

163

Leden:

0

Bezoekers:

163

Meer over bezoekers