DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38681       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5640

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11584

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3181

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2825

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2106

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2097

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2022

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1957

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2527

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2365

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1987

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3001

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1897

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2111

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1769

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2120

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1873

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3167

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2605

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1950

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1822

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1990

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1858

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1920

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1761

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1729

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1927

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1683

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1852

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1760

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1777

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1845

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1641

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1744

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1860

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2887

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1792

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1735

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1715

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1764

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1592

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1661

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1847

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1713

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1731

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1607

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2060

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1781

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1751

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1788

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1694

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1705

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1785

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1757

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2373

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2186

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1865

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1665

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1652

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1691

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1670

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1696

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1743

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1810

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1771

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1784

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2049

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1695

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1714

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1689

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1819

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1855

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1727

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1872

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1783

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1836

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1913

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1715

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1925

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1688

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1656

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1761

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1729

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1854

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1839

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1912

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2010

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2108

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1863

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1843

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1878

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1954

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2053

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1839

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1958

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1863

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2006

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1914

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1677

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1923

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1939

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1839

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1897

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1917

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1882

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1932

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1981

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1920

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2053

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1901

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2153

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1977

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2059

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2211

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421656

Nu Online:

106

Leden:

0

Bezoekers:

106

Meer over bezoekers