DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 17603       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2985

68

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2985

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1732

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1713

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1610

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1548

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1459

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1441

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1604

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1619

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1562

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1748

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1461

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1408

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1436

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1482

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1513

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1475

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1632

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1369

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1417

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1474

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1448

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1459

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1343

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1399

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1380

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1378

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1391

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1434

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1365

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1431

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1388

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1436

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1460

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1532

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1553

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1332

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1417

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1323

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1381

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1379

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1293

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1292

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1332

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1384

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1414

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1410

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1349

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1480

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1393

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1408

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1463

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1464

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1471

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1346

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1332

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1369

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1407

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1527

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1326

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1398

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1312

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1344

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1448

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1381

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1394

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1460

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1416

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1386

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1521

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1427

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1492

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1322

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1378

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1339

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1424

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1443

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1534

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1385

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1303

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1321

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1378

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1435

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1447

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1337

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1482

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1597

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1386

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1368

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1402

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1371

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1312

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1465

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1395

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1401

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1457

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1397

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1502

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1449

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1451

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1295

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1315

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1404

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1364

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1464

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1269

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1400

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1434

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1468

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1398

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1395

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1473

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1524

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413836

Nu Online:

160

Leden:

0

Bezoekers:

160

Meer over bezoekers