DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 18000       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3071

68

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3042

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1785

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1812

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1677

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1613

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1523

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1499

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1658

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1673

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1633

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1807

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1517

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1471

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1505

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1549

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1583

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1532

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1698

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1453

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1471

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1523

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1500

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1509

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1396

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1458

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1436

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1434

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1447

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1517

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1416

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1487

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1435

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1494

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1532

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1599

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1609

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1406

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1475

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1382

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1457

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1441

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1351

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1351

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1384

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1441

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1478

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1461

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1408

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1540

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1454

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1466

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1523

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1531

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1543

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1396

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1390

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1437

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1465

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1595

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1373

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1457

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1397

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1399

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1493

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1435

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1453

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1518

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1463

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1431

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1581

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1480

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1579

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1394

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1419

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1409

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1482

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1492

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1590

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1459

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1354

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1374

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1434

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1485

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1493

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1384

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1549

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1658

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1434

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1429

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1472

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1421

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1365

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1533

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1450

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1452

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1513

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1445

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1559

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1503

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1510

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1349

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1369

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1453

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1417

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1532

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1317

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1476

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1496

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1523

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1454

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1462

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1549

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1575

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1422926

Nu Online:

32

Leden:

0

Bezoekers:

32

Meer over bezoekers