DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

サ Artikel :Het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met Aisha

 サ   VoorpaginaArtikelen

 サ Titel : Het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met Aisha
 サ Volgnr:  011

Het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met Aisha

Alle lof zij Allah en zegeningen en vrede zij met Zijn Profeet Mohammed.

De vijanden van de islam zullen te allen tijde met ijver hun strijd tegen de Islam voortzetten en proberen de moslims onzeker te maken ten aanzien van hun geloof. Zij schuwen daarbij geen middelen, noch moeite en stellen alles in het werk om de Islam in een vals daglicht te plaatsen en 鳬n van hun laatste vijandelijke aanvallen betreft het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met cAa段shah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij zeggen dat het tegennatuurlijk en pervers is dat een man van boven de vijftig met een zesjarig meisje trouwt.

Allereerst zal eenieder moeten weten dat de Profeet (vrede zij met hem) daadwerkelijk met cAa段shah  trouwde toen zij zes jaar oud was, maar de huwelijksconsummatie heeft pas op haar negende plaatsgevonden, zoals vermeld wordt door al-Boechari en Moeslim.

Wat betreft deze laaghartige en ongegronde bewering, kunnen wij het volgende zeggen:

 1. Het is algemeen bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) niet de eerste was die toestemming vroeg om met  cAa段shah te trouwen. Hij is namelijk voorgegaan door anderen zoals Djoebayr ibnoe Moetcim ibnoe cAdiyy en dit geeft aan dat cAa段shah volgens de toenmalige Arabieren huwelijksgereed was.
   
 1. Het was Khauwlah bintoe Hakiem die de Profeet (vrede zij met hem) aanmoedigde om de hand van cAa段shah te gaan vragen. Dus ook de vrouwen van die tijd vonden dat cAa段shah huwelijksgereed was.
   
 1. De toenmalige vijanden van de Profeet (vrede zij met hem) die alle middelen aanwendden om hem een slechte naam te bezorgen, vonden het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met cAa段shah een normale zaak die in overeenstemming was met de gebruikelijke wijze van doen in de maatschappij van die tijd.
   
 1. cAa段shah was niet de eerste die op vroege leeftijd trouwde, zo trouwde Haalah op hetzelfde leeftijd met cAbdulmoetalib en de dochter van cAli (moge Allah tevreden met hen zijn) met cOmar toen hij op hoge leeftijd was. Dus het was een normaal verschijnsel in de Arabische samenleving.
   
 1. Ook dient men te weten dat het rijp worden van een vrouw niets te maken heeft met leeftijd. Zo zien wij soms dat meisjes op een vroege leeftijd symptomen van volle vrouwelijke rijpheid vertonen zoals menstruatie, borsten enz. Meerdere deskundigen geven te kennen dat westerse meisjes symptomen van rijpheid beginnen te vertonen op hun zevende of achtste, terwijl de Afrikaanse meisjes dit doen op hun zesde. En de huidige wetenschap zegt dat de eerste periodieke (maandelijkse) bloeding, ook wel 僧enarche genoemd, op een negenjarige leeftijd al kan optreden. 
   

Ook verschilt het rijp worden van streek tot streek. Zo beginnen de meisjes in warme streken vroegtijdig tot rijpheid te komen, in tegenstelling tot de meisjes in koude streken.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met cAa段shah destijds de gewone gang van zaken was en dat de beschuldiging die richting de Profeet (vrede zij met hem) wordt gedaan slechts een leugenachtige lastercampagne is.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 05/05/2008

  Gelezen: 10157

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1422944

Nu Online:

125

Leden:

0

Bezoekers:

125

Meer over bezoekers