DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

» Artikel :Kennismaking met Shicah

 »   Voorpagina » Artikelen

 » Titel : Kennismaking met Shicah
 » Volgnr:  005

Kennismaking met Shicah

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed

Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[1]

Zij zeggen: “cAli ibn Abi Taalib(moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

Zij zeggen: “Allah zal degene die cAli heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die cAli ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.”[3]

Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn).”[4]

Zij zeggen: “cAli zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).”[5]

Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[6]

Zij zeggen: “Eenieder die cAli ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven cAli plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.”[7]

Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).”[8]

Zij zeggen: “De imams van Shicah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.”[9]

Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.”[10]

Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.”[11]

Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.”[12]

Hun zogenaamde Mehdi

Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeen in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal eenderde van de wereldbevolking doden.” [13]

Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

Het aanbidden van graven

Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

Hun geloof is Taqiah[19]

Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]


[1] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz. 229.

[2] Basaa’ir ad-Dardjaat, As-Saffaar, boekdeel 8, blz 235.

[3] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz 8.

[4] Al-Asraar al-calawyah, Mohammed al-Mascoedi, blz. 190.

[5] cIllal ash-Sharaa’ic, Ibn Babaweeh al-Qommie, blz. 205.

[6] Al-Ikhtissas, Al-Moefied, blz 327.

[7] Bishaarat al-Moestaffah, Shicat al-Mortadhah, boekdeel 2, blz. 79.

[8] Al-Anwaar An-Nocmaaniyyah van Nicmat-Ullah al-Djazaa’iri, boekdeel 3, blz. 308.

[9] Oessoel al-Kaafi, al-Koleenie, boekdeel 1, blz. 258 en 260.

[10] Tahrier al-Wasielah, al-Khomaynie, blz. 94.

[11] Al-Foeroec min al-Kaafie, Al-Koleenie, boekdeel 4, blz. 580.

[12] Al-Imaam al-Mahdi, Mohammed al-Qazwinie, blz. 53.

[13] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 338, Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 1 blz 397.

[14] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 376.

[15] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 98 blz 85.

[16] Masaabih al-Djinaan van 3abbas al-Kashaanie blz 360.

[17] Al-Mazzaar van al-Mofied blz 125.

[18] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 410.

[19] Taqiah staat voor het achterhouden van de waarheid.

[20] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 222.

[21] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 217.

[22] Ar-Rawdah Mina al-Kaafi van Al-Koleenie boekdeel 8 blz 285.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 05/05/2008

  Gelezen: 12965

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1422944

Nu Online:

126

Leden:

0

Bezoekers:

126

Meer over bezoekers