De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 9 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wee iedere leugenaar en lasteraar!

2. Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

3. Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

4. Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.

5. En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?

6. Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd.

7. Dat boven de harten zal opstijgen.

8. Voorwaar het zal hen omsluiten

9. In uitgestrekte rijen van zuilen.

 

Geplaatst:
Afdrukken