99 Namen van Allah Sobhanaho wata3ala


1.ALLAH God (in al zijn Majesteit)

2.AR-RAHMAN de Meest Barmhartige

3.AR-RAHIM de Meest Genadevolle

4. AL-Malik -de Absolute Heerser

5. AL-Qudus de Heilige

6. AS-SALAAM - de Bron van Vrede

7. AL-Mu'MIN - de Beschermer van Geloof

8.ALMUHAYMIN- de Beschermer & Beheerde

9.AL-AZIZ-de Machtige

10. AL-JABBAAR - de Onweerstaanbare

11.AL-MOTAKABBIR-de Majesteuze

12. AL-KHALLIQ - de Schepper

13. Albari2 de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene
toestand naar de andere te veranderen.

14. AL-MOSAWWIR - de Vormgever

15. AL-GHAFFAAR - de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.

16. AL-QAHHAAR - de Onderwerper

17. AL-WAHHAAB - de Gever

18. AL-RAZZAAQ - de Schenker van onderhoud

19. AL-FATTAAH - de Opener

20. AL-3ALIEM - de Alwetende

21. AL-QAABID - de Samentrekker

22. AL-BAASSIT - de Verruimer

23. AL-HAAFID - de Vernederaar

24. AL-RAAFI3 - de Verheffer

25. AL-MO3IZZ - de Schenker van Eer

26. AL-MODHILL - de Onteerder

27. AS-SAMIE3 - de Alhorende


28. AL-BASSIER - de Alziende


29. AL-HAKAM - de Rechte

30. AL-3ADL - de Rechtvaardiger

31. AL-LATIEF - de Subtiele


32. AL-KHABIER - de Bewuste


33. AL-HALIEM - de Verdraagzame

34. AL-3ATHIEM - de Grote

35. AL-GHAFOER - de Meest Vergevingsgezinde


36. ASHAKOER - de Dank Aanvarende


37. AL-3ALIE - de Allerhoogste

38. AL-KABIER - de Bezitter van Grootheid
 
39. AL-HAFIETH - de Beschermer


40. AL-MOQIET - de Onderhouder


41. AL-HASSIEB - de Opsteller van de Rekening

42. AL-JALIEL - de Sublieme

43. AL-KARIEM - de Edelmoedige

44.AR-RAQIEB-de Waakzame

45.AL-MODJIEB-de Verhoorder

46. AL-WAASI3 - de Alomvattende

47. AL-HAKIEM - de Wijze

48. AL-WADOED - de Liefhebbende

49. AL-MAJIED - de Luisterrijke

50. AL-BA'TH - de Opwekker van de Doden

51. ASHAHIED - de Getuige

52. AL-HAQQ - de Waarheid

53. AL-WAKIEL - de Gevolmachtigde

54. AL-QAWIE - de Sterke

55. AL-MATIEN - de Standvastige

56. AL-WALIE - de Beschermende Vriend

57. AL-HAMIED - de Prijzenswaardige
 
58. AL-MOHSSIE - de Optekenaar

59. AL-MOBDIE - de Voortbrenger

60. AL-MO3IED - de Hersteller

61. AL-MOHYIE - de Levengevende

62.AL-MOMIET-de Levenontnemer

63. AL-HAYY - de Eeuwiglevende

64. AL-QAYYOEM - de Zelfbestaande

65. AL-WAAJID - de Vinder

66. AL-MAADJID - de Nobele

67. AL-WAAHID - de Unieke

68. AL-Had


69. AS-SAMAD - de Onafhankelijke


70. AL-QAADIR - de Machtige


71. AL-MOQTADIR - de Meest Machtige

72. AL-MOQADDIM - Degene die Bevordert

73. AL-MO2AKHIR - de Vertrager

74. AL-AWWAL - de Eerste

75. AL-AAKHIR - de Laatste

76. AL-THAAHIR - de Openlijke

77. AL-BAATIN - de Verborgene

78.AL-WAALIE - de Legeerder

79. AL-MOTA2AALIE - de Meest Verhevene

80. AL-BARR - de Bron van Alle Goedheid

81.AT-TAWWAAB - de Berouwaanvaardende

82. AL-MONTAQIM - de Vergelder

83. AL-3AFOEW - de Schenker van Vergiffenis

84. AR-RA2OEF - de Milde

85. MAALIK-OL-MOLK - de Bezitter van Soevereiniteit

86 DO ALJALI WA ALIKRAM - de Heer van Glorie en Eer

87. AL-MOQSIT - de Billijke

88. AL-JAAMIE - de Verzamelaar

89. AL-GHANIEY de Zelftoerijkende

90.AL-MOGHNIE - de Verrijker

91. AL-MAANI3 - de Verhinderaar

92. AD-DAARR - de Brenger van Nood

93. AN-NAAFI3 - de Begunstiger

94. AN-NOER - het Licht

95. AL-HAADIE - de Gids

96.AL-BADIE3-de Blijvende

97. AL-BAAQIE - de Eeuwige

98.AL-WAARITH - de Erfgenaam

99. AR-RASJIED - de Gids naar het Juiste Pad

100. AS-SABOER - de Geduldige
 
 
 
 
Geplaatst:
Afdrukken