Wat is beter tijdens Ramadaan: het lezen van de Qor-aan of het verrichten van vrijwillige gebeden?

Wat is beter tijdens Ramadaan: het lezen van de Qor-aan of het verrichten van vrijwillige gebeden?

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -

Vraag: Wat is beter om te doen tijdens de dagen van de Ramadaan: het lezen van de Qor-aan, of het verrichten van vrijwillige gebeden?

Antwoord: Het behoort tot de leiding van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tijdens de maand Ramadaan, dat hij meer verrichtte van de verschillende soorten aanbidding. Ook kwam Djibriel naar hem toe tijdens de nacht, om hem de Qor-aan te onderwijzen, en als Djibriel hem ontmoette was hij sneller met het goede dan de gezonden wind. Hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam -  was de gulste der mensen en hij was het gulste tijdens Ramadaan. Hij gaf veel liefdadigheid tijdens deze maand, was beter tegen de mensen dan gewoonlijk, las veel Qor-aan, bad veel, gedacht Allah veel, en hij verrichtte veel i'tikaaf(1). Dit is de leiding van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op dit gebied en tijdens deze edele maand.

Wat betreft hetgeen beter is: het lezen of het vrijwillige gebed; dit verschilt per persoon. Degene Die dit kan meten is Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, omdat Hij overal van op de hoogte is.

Bron: Al-Djawaab as-Sahieh min Ahkaam Salaat al-Layl wat-Taraawieh
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster(1) Voetnoot van de vertaalster: I'tikaaf:
Het zich afzonderen in de moskee, de tijd doorbrengend in aanbidding.

 

Geplaatst:
Afdrukken