Verschillende goede daden en algemene etiquette.

Verschillende goede daden en algemene etiquette.

    267. Wanneer de avond aanbreekt, zorg ervoor dat jullie kinderen niet naar buiten gaan. De duivels verspreiden zich dan op dat moment. Wanneer er een uur verstreken is, laat de kinderen dan weer gaan. Sluit de deuren dicht en gedenk de naam van Allah. De duivel zal een gesloten deur niet kunnen openen. Maak uw waterzakken dicht en gedenk de naam van Allah. Bedek uw vaten en schalen en gedenk de naam van Allah, ook al leggen jullie iets daarop en doe de lichten uit.[1]
 
  Vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familieleden en al zijn metgezellen.
 
  Wa salla Allaahoe wa sallama wa baaraka 'alaa nabieyyiena moeh'ammadien wa 'ala aaliehie wa ash'aabiehie adjma'ieen".
 
   
 
   
 
 
    [1] Al-Boekhaarie, van Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 10/88, Moesliem 3/1595.Geplaatst:
Afdrukken