Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

    141. (Zeg:) "Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de verdoemde Shaytaan." [1].

 

" ."


  "A'oedhoe biellaahie miena asshaytaanie arradjieem"


    142. Doe de oproep tot het gebed (Al-Adhaan). [2].

    143. Gedenk Allah en reciteer de Qor-aan. [3].


    [1] Aboe Daawoed 1/206, At-Tiermiedhie. Zie sah'ih' At-Tiermiedhie 1/77 en Soerat Al-moe-emienoen vers, 98-99.
    [2] Moesliem 1/291, Al-Boekhaarie 1/151.
    [3] "Verander jullie huizen niet in begraafplaatsen. Waarlijk, de Shaytaan zal uit het huis vluchten waar Soerat Al-Baqarah wordt gereciteerd", Moesliem 1/539. De Shaytaan wordt ook uitgedreven door de smeekbedes voor de morgen, voor de avond, bij het slapen gaan, bij het wakker worden, voor het binnengaan en verlaten van de Moskee en bij alle andere authentieke smeekbeden die ons onderwezen werden door de profeet . Net zoals het lezen van aayatoel koersie (2:255) en de laatste twee verzen van Soeraat Al-Baqarah. Wie ook maar zegt: "Er is geen god dan Allah alleen, Hij heeft geen partner, aan Hem is Heerschappij en aan Hem behoort alle lof. Hij is capabel in alles". Als men dit honderd keer zegt dan zal men de hele dag vrij zijn van Shaytaan.


Geplaatst:
Afdrukken