Overvloed (Al-Kauthar).

Overvloed (Al-Kauthar).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

2. Bid daarom tot uw Heer en offer.

3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

 

Geplaatst:
Afdrukken