De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

 

Geplaatst:
Afdrukken