DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :Hadith 17 : Het op een beste wijze slachten

 »

 » Titel : Hadith 17 : Het op een beste wijze slachten
 » Volgnr:  17

Hadith 17 : Het op een beste wijze slachten

   
                   


Aboe Jaclah Shaddaad ibnoe Aws overlevert dat de Boodschapper van Allah  zei:

“Waarlijk, Allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven. Als jullie doden, doodt dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen en het te slachten dier geruststellen.”              
 

 

(Overgeleverd door Moeslim)

 

Uitleg

 

Goedheid (Ihsaan) is het tegenovergestelde van schade berokkenen (al-Isaa’ah). Met het doden en het slachten op de beste wijze wordt bedoeld: het bereiken van het beoogde doel zonder daarbij onnodig te doen lijden.

 

Wat leert deze overlevering ons?

 

  • Allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven, zelfs bij het nemen van een leven.
     
  • De verplichting om op beste wijze te doden en te slachten.
     
  • Het controleren van de te gebruiken gereedschap voor het slachten, dit op basis van de volgende uitspraak: “En laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen.”
  • Het gerust stellen van het te slachten dier. Dit houdt in dat het dier rustig op de grond geplaatst dient te worden, waarna men een voet op de nek van het dier plaatst zonder de ledematen vast te binden. Dit zorgt ervoor dat het dier zich vrij kan bewegen en het bloed sneller wegstroomt.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 12/05/2008

  Gelezen: 1843

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1432275

Nu Online:

131

Leden:

0

Bezoekers:

131

Meer over bezoekers