DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122576       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16818

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15633

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10790

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11722

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11560

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9676

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10211

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10023

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10112

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9321

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9355

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9735

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9680

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11222

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9384

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8755

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9191

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9064

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10790

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9292

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9053

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8815

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8955

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8929

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9508

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8655

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8856

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9432

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8679

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10003

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9755

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8561

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8537

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8950

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8871

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8923

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8945

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9127

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8739

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8945

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8862

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8948

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8893

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8897

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8733

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8397

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8563

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8615

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8680

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8430

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8425

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8317

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8130

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8345

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8385

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8703

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8563

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8556

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8487

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8253

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8168

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8155

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8398

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8960

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8153

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9500

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8293

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8391

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8544

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8266

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7944

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8253

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8607

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8024

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8114

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7997

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8332

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8155

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7913

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7652

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7854

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7904

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7555

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8022

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7818

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8079

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7667

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7827

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7598

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7908

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7652

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7826

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7652

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7764

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7815

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8422

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7788

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7810

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7798

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9096

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10124

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10229

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9883

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10413

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10084

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11004

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10026

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10152

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10170

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11071

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10418

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10578

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10757

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10620

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12455

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427046

Nu Online:

155

Leden:

0

Bezoekers:

155

Meer over bezoekers