DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122506       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16807

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15588

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10785

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11699

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11549

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9678

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10168

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10000

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10097

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9299

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9349

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9728

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9661

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11195

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9368

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8733

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9178

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9043

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10767

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9277

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9039

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8799

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8940

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8930

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9506

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8650

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8846

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9435

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8688

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10008

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9799

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8556

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8515

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8968

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8867

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8916

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8950

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9134

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8745

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8942

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8852

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8972

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8891

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8893

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8734

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8381

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8554

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8603

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8679

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8410

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8432

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8325

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8118

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8347

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8392

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8701

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8547

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8562

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8490

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8233

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8156

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8146

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8407

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8965

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8161

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9504

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8299

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8392

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8536

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8260

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7942

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8254

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8606

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8033

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8126

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7998

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8341

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8155

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7911

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7660

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7844

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7906

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7557

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8018

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7821

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8088

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7673

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7824

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7613

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7906

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7636

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7831

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7661

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7774

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7805

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8427

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7800

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7817

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7808

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9062

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10074

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10193

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9862

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10377

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10052

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10988

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9975

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10134

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10124

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11033

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10376

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10558

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10748

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10603

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12425

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427857

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers