DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123331       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17178

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15999

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11137

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12089

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11934

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10039

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10560

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10385

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10454

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9664

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9717

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10088

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10030

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11606

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9734

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9091

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9561

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9422

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11126

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9647

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9390

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9158

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9318

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9299

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9865

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9016

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9187

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9797

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9047

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10373

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10177

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8905

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8872

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9329

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9236

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9266

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9304

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9511

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9109

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9302

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9191

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9338

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9257

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9257

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9093

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8731

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8902

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8951

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9037

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8748

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8779

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8689

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8461

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8699

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8734

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9045

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8892

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8922

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8856

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8569

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8515

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8484

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8747

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9311

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8498

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9851

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8646

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8739

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8884

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8591

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8296

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8595

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8961

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8380

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8461

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8334

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8705

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8482

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8233

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7973

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8183

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8224

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7878

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8338

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8159

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8418

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7993

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8155

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7936

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8226

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7961

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8156

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7979

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8117

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8148

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8758

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8116

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8143

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8125

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9399

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10417

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10527

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10188

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10722

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10383

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11345

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10332

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10480

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10460

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11373

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10713

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10902

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11082

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10954

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12766

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436280

Nu Online:

119

Leden:

0

Bezoekers:

119

Meer over bezoekers