DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Smeekbeden

Smeekbede toevoegen

Aantal Bezoekers : 91464       Aantal Smekbeden : 135       Aantal Categorieën : 0

Smeekbeden

Volgnr

Titel

Gelezen

Geplaatst

« 000 »

 » Inleding

 9978

16/05/2008

« 000 »

 » De gunsten van Adhikr

 12162

17/05/2008

« 001 »

 » Bij het waken van de slaap

 13871

17/05/2008

« 002 »

 » Voor tijdens het aankleden

 9976

17/05/2008

« 003 »

 » Voor het aantrekken van nieuwe kleding

 8777

17/05/2008

« 004 »

 » Voor iemand die nieuwe kleding draagt

 9024

17/05/2008

« 005 »

 » Wat te zeggen bij het ontkleden

 8737

17/05/2008

« 006 »

 » Voor bij het betreden van het toilet

 10802

17/05/2008

« 007 »

 » Voor bij het verlaten van het toilet

 8856

17/05/2008

« 008 »

 » Voordat de kleine wassing uitgevoerd is

 8673

17/05/2008

« 009 »

 » Bij het beëindigen van de kleine wassing

 10082

17/05/2008

« 010 »

 » Bij het verlaten van het huis

 9740

17/05/2008

« 011 »

 » Bij het betreden van de woning

 9467

17/05/2008

« 012 »

 » Bij het gaan naar de moskee

 10985

17/05/2008

« 013 »

 » Bij het betreden van de moskee

 9139

17/05/2008

« 014 »

 » Bij het verlaten van de moskee

 8393

17/05/2008

« 015 »

 » Bij het horen van de oproep tot het gebed

 10485

17/05/2008

« 016 »

 » Voor het begin van het gebed

 12037

17/05/2008

« 017 »

 » Tijdens Roekoe

 11017

17/05/2008

« 018 »

 » Bij het opkomen uit de Roekoe houding

 9861

17/05/2008

« 019 »

 » Tijdens Soedjoed

 11648

17/05/2008

« 020 »

 » Tussen twee Sadjdas

 8676

17/05/2008

« 021 »

 » Tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qoraan

 9069

18/05/2008

« 022 »

 » Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed

 10097

18/05/2008

« 023 »

 » Uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed

 8849

18/05/2008

« 024 »

 » Na de laatste Tashahhoed en voor het beeindigen van het gebed

 9058

18/05/2008

« 025 »

 » Smeekbeden na Tasliem in het gebed.

 16538

18/05/2008

« 026 »

 » De istikhaarah-gebed

 9601

18/05/2008

« 027 »

 » Voor in de ochtend en avond

 38710

18/05/2008

« 028 »

 » Voor het slapen gaan

 31031

18/05/2008

« 029 »

 » Bij het waken in de nacht

 8587

18/05/2008

« 030 »

 » Na het ontwaken na een slechte droom

 8572

18/05/2008

« 031 »

 » Wat te doen als u een slechte droom hebt gehad

 10991

19/05/2008

« 032 »

 » Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed

 8963

19/05/2008

« 033 »

 » Na tasliem tijdens de Witr gebed

 9531

19/05/2008

« 034 »

 » Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid

 9925

19/05/2008

« 035 »

 » Tegen verdriet

 13830

19/05/2008

« 036 »

 » Bij het tegenkomevan n de vijand of een machtige heerser

 9483

19/05/2008

« 037 »

 » Tegen onderdrukking van de heerser

 12150

19/05/2008

« 038 »

 » Tegen een vijand

 15669

19/05/2008

« 039 »

 » Wat te zeggen bij vrees van een volk

 8185

19/05/2008

« 040 »

 » Voor degene die getroffen wordt door twijfel in het geloof

 9288

19/05/2008

« 041 »

 » Voor het aflossen van schulden

 13356

19/05/2008

« 042 »

 » Tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan

 8747

19/05/2008

« 043 »

 » Voor wanneer u iets te moeilijk wordt

 10642

19/05/2008

« 044 »

 » Wat dient degene die een zonde gepleegd heeft te zeggen

 9810

19/05/2008

« 045 »

 » Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

 10212

19/05/2008

« 046 »

 » Voor wanneer er iets gebeurt waartegen afkeer is of wanneer het doel niet bereikt wordt

 9185

19/05/2008

« 047 »

 » Voor een geboorte en het antwoord daarop

 14318

19/05/2008

« 048 »

 » Hoe naar Allahs bescherming te zoeken voor kinderen

 22265

19/05/2008

« 049 »

 » Bij het bezoeken van een zieke

 14444

19/05/2008

« 050 »

 » Voor het bezoeken van de zieken

 8663

19/05/2008

« 051 »

 » Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

 8893

19/05/2008

« 052 »

 » Laatste woorden van een stervende

 10718

19/05/2008

« 053 »

 » Wanneer iemand een tragedie overkomt

 8635

19/05/2008

« 054 »

 » Bij het sluiten van de ogen van de dode

 8545

19/05/2008

« 055 »

 » Voor de dode bij het begrafenisgebed

 10371

19/05/2008

« 056 »

 » Voor een kind bij het begrafenisgebed

 10094

19/05/2008

« 057 »

 » Om te condoleren

 13609

19/05/2008

« 058 »

 » Bij het plaatsen van een overledene in het graf

 8493

19/05/2008

« 059 »

 » Nadat de overledene begraven is

 8351

19/05/2008

« 060 »

 » Voor het bezoeken van een graf

 11350

19/05/2008

« 061 »

 » Voor wanneer de wind waait

 7784

19/05/2008

« 062 »

 » Bij onweer

 9964

19/05/2008

« 063 »

 » Om een regenbui te vragen

 7732

19/05/2008

« 064 »

 » Tijdens een regenbui

 7726

19/05/2008

« 065 »

 » Na regenval

 7509

19/05/2008

« 066 »

 » Voor het onthouden van regen

 7275

19/05/2008

« 067 »

 » Bij het waarnemen van de nieuwe maan

 7560

19/05/2008

« 068 »

 » Bij het verbreken van het vasten

 8756

19/05/2008

« 069 »

 » Bij het beginnen met eten

 9259

19/05/2008

« 070 »

 » Smeekbede na het beëindigen van het eten.

 10119

19/05/2008

« 071 »

 » Een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft

 7913

19/05/2008

« 072 »

 » Voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen

 7769

19/05/2008

« 073 »

 » Voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken

 7926

19/05/2008

[ 1 ] [ 2 ] [ Volgende ]

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427857

Nu Online:

107

Leden:

0

Bezoekers:

107

Meer over bezoekers