DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Ahmed Khalil Shahin

Aantal Bezoekers : 10364       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ahmed Khalil Shahin

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1531

9

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1553

10

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1418

1

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1451

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1377

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1401

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1397

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1466

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1315

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1368

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1322

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1483

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1311

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1475

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1325

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1284

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1255

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1319

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1301

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1305

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1311

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1271

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1322

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1310

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1346

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1227

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1199

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1243

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1387

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1289

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1275

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1285

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1350

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1317

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1367

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1289

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1403

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1187

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1290

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1282

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1263

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1324

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1230

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1377

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1276

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1362

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1255

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1311

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1249

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1309

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1271

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1276

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1189

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1271

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1396

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1293

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1335

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1265

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1214

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1206

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1278

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1227

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1199

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1221

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1236

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1308

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1341

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1232

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1351

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1347

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1350

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1285

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1317

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1268

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1407

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1333

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1176

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1369

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1280

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1345

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1323

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1418

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1326

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1313

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1272

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1416

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1320

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1313

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1244

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1250

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1312

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1329

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1296

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1245

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1390

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1208

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1305

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1152

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1286

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1271

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1295

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1227

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1234

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1408

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1235

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1282

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1258

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1277

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1184

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1263

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1391

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1309

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1249

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1416

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410748

Nu Online:

59

Leden:

0

Bezoekers:

59

Meer over bezoekers