DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Ahmed Khalil Shahin

Aantal Bezoekers : 9991       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ahmed Khalil Shahin

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1468

9

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1521

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1383

1

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1416

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1337

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1335

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1354

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1419

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1273

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1329

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1284

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1442

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1277

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1439

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1291

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1246

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1208

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1283

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1257

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1235

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1268

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1238

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1266

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1225

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1269

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1171

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1167

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1205

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1311

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1235

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1238

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1240

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1306

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1237

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1333

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1245

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1342

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1152

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1246

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1249

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1230

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1288

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1192

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1342

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1186

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1323

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1208

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1272

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1199

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1254

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1215

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1240

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1150

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1190

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1351

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1257

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1303

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1229

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1175

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1168

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1232

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1191

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1154

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1192

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1200

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1253

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1302

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1198

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1313

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1310

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1297

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1247

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1221

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1231

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1356

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1293

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1137

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1318

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1247

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1295

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1249

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1373

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1289

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1277

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1240

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1370

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1271

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1249

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1209

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1208

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1278

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1287

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1240

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1209

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1342

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1175

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1271

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1106

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1239

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1233

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1261

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1200

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1193

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1365

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1188

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1237

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1217

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1243

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1156

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1217

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1354

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1262

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1208

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1375

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399496

Nu Online:

186

Leden:

0

Bezoekers:

186

Meer over bezoekers