DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10118       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1680

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1582

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1441

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1562

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1378

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1376

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1344

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1452

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1435

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1408

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1389

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1390

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1387

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1345

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1179

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1420

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1258

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1339

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1238

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1263

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1233

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1261

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1275

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1349

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1243

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1174

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1208

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1216

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1284

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1283

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1258

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1314

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1210

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1196

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1226

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1198

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1213

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1223

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1291

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1226

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1205

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1261

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1218

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1210

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1249

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1285

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1211

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1230

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1255

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1133

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1186

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1332

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1322

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1272

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1188

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1263

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1289

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1340

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1275

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1234

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1295

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1263

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1201

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1163

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1188

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1185

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1307

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1265

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1227

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1212

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1251

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1363

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1277

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1267

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1154

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1309

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1257

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1379

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1346

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1252

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1297

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1211

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1273

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1217

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1227

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1285

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1323

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1206

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1211

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1131

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1191

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1306

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1354

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1252

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1242

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1331

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1251

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1302

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1355

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1302

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1182

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1220

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1225

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1252

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1280

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1233

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1227

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1268

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1159

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1476

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1306

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1153

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1407

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1255

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410751

Nu Online:

56

Leden:

0

Bezoekers:

56

Meer over bezoekers