DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10558       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1750

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1657

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1502

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1628

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1493

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1444

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1452

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1568

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1505

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1461

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1485

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1459

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1459

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1428

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1257

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1490

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1323

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1421

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1300

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1326

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1306

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1346

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1344

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1407

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1339

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1236

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1268

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1273

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1365

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1385

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1324

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1412

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1279

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1273

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1293

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1313

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1287

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1282

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1370

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1290

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1296

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1335

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1332

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1278

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1311

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1362

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1274

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1287

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1322

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1236

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1271

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1413

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1393

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1366

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1250

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1334

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1368

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1400

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1352

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1314

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1376

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1326

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1269

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1240

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1269

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1290

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1388

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1338

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1288

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1322

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1326

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1436

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1343

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1335

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1231

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1393

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1377

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1434

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1418

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1332

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1386

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1281

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1334

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1277

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1300

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1343

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1420

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1288

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1269

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1207

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1272

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1374

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1411

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1316

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1331

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1415

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1332

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1403

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1439

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1384

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1278

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1293

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1303

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1350

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1337

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1305

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1330

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1346

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1222

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1561

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1384

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1217

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1482

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1329

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421950

Nu Online:

131

Leden:

0

Bezoekers:

131

Meer over bezoekers