DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 9721       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1642

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1545

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1393

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1524

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1319

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1331

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1308

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1381

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1409

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1378

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1350

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1306

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1346

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1285

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1133

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1381

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1214

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1309

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1203

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1219

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1196

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1232

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1227

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1315

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1212

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1133

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1177

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1181

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1243

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1238

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1211

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1266

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1175

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1170

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1187

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1162

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1182

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1188

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1257

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1183

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1160

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1216

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1183

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1179

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1205

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1249

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1177

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1194

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1221

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1075

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1154

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1296

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1280

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1218

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1154

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1212

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1246

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1300

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1234

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1187

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1193

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1213

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1169

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1129

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1156

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1151

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1248

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1224

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1187

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1180

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1209

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1323

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1224

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1228

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1115

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1274

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1191

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1349

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1291

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1210

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1261

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1149

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1224

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1182

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1188

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1243

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1284

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1125

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1165

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1094

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1146

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1261

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1311

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1187

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1201

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1289

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1210

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1265

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1311

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1248

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1147

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1165

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1194

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1218

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1249

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1176

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1189

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1197

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1130

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1410

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1250

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1117

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1363

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1226

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399496

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers