DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10290       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1613

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1666

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1395

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1360

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1330

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1313

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1286

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1307

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1404

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1361

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1209

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1385

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1382

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1256

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1222

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1292

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1230

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1393

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1303

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1313

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1176

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1190

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1259

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1292

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1173

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1291

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1254

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1247

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1261

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1190

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1129

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1361

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1260

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1291

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1200

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1248

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1267

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1234

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1202

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1220

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1171

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1200

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1219

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1248

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1233

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1227

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1170

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1272

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1361

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1216

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1227

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1189

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1211

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1280

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1232

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1145

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1240

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1352

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1239

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1276

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1301

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1145

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1226

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1286

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1217

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1171

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1267

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1200

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1209

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1277

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1288

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1162

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1270

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1136

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1171

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1197

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1258

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1210

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1164

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1325

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1318

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1194

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1316

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1316

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1152

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1140

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1118

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1267

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1302

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1272

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1167

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1238

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1215

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1267

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1226

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1293

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1246

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1156

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1234

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1251

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1173

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1284

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1300

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1233

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1343

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1270

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1236

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1182

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1175

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1261

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1234

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1287

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1304

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1340

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399496

Nu Online:

175

Leden:

0

Bezoekers:

175

Meer over bezoekers