DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10703       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1645

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1721

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1442

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1410

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1367

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1343

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1317

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1350

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1448

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1405

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1237

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1417

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1420

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1286

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1257

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1341

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1267

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1462

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1337

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1366

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1210

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1225

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1302

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1334

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1213

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1352

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1293

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1286

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1321

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1227

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1162

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1396

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1308

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1329

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1239

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1321

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1328

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1268

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1294

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1260

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1207

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1234

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1246

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1283

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1268

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1282

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1221

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1321

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1406

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1259

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1262

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1230

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1270

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1316

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1267

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1178

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1271

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1385

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1275

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1320

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1449

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1203

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1273

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1325

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1260

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1227

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1307

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1240

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1240

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1357

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1332

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1202

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1309

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1174

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1209

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1244

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1313

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1243

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1197

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1363

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1362

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1268

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1351

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1372

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1212

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1212

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1155

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1304

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1350

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1310

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1196

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1279

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1254

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1313

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1256

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1321

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1287

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1197

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1278

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1280

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1211

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1325

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1343

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1273

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1383

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1309

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1281

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1219

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1213

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1296

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1273

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1322

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1341

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1368

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410753

Nu Online:

81

Leden:

0

Bezoekers:

81

Meer over bezoekers