DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10388       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1518

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1665

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1385

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1616

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1402

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1575

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1602

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1407

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1388

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1479

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1357

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1523

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1414

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1415

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1233

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1360

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1270

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1565

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1365

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1433

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1355

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1247

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1318

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1324

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1469

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1342

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1454

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1333

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1375

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1418

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1451

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1316

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1498

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1362

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1274

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1456

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1490

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1212

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1450

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1398

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1426

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1509

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1444

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1315

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1397

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1358

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1496

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1445

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1350

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1265

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1389

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1241

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1315

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1295

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1412

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1254

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1318

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1338

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1338

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1463

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1424

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1504

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1327

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1448

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1345

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1407

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1328

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1327

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1452

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1344

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1425

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1563

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1409

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1274

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1452

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1325

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1373

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1381

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1316

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1218

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1292

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1332

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1325

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1289

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1249

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1455

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1499

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1252

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1335

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1398

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1327

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1352

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1360

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1238

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1229

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1262

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1303

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1291

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1399

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1367

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1349

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1337

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1359

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1266

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1269

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1411

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1263

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1230

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1292

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1255

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1242

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1376

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1399

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1298

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413830

Nu Online:

148

Leden:

0

Bezoekers:

148

Meer over bezoekers