DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10743       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1570

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1731

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1420

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1679

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1452

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1659

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1657

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1457

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1436

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1524

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1410

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1568

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1472

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1472

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1291

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1409

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1321

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1652

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1418

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1490

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1408

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1297

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1357

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1405

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1527

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1395

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1503

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1387

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1435

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1485

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1511

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1377

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1567

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1427

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1351

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1511

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1536

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1271

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1496

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1454

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1487

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1570

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1496

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1373

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1455

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1403

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1562

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1520

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1403

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1322

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1435

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1311

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1360

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1355

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1461

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1308

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1367

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1381

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1393

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1523

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1485

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1559

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1398

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1510

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1404

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1478

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1385

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1407

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1506

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1387

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1481

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1612

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1466

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1349

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1500

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1373

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1434

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1425

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1392

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1264

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1344

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1380

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1373

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1341

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1305

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1502

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1572

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1303

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1397

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1464

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1381

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1434

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1418

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1289

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1292

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1310

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1354

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1344

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1459

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1425

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1401

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1409

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1456

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1313

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1321

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1457

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1323

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1292

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1344

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1296

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1298

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1426

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1445

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1359

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1422920

Nu Online:

29

Leden:

0

Bezoekers:

29

Meer over bezoekers