DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 9825       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1449

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1582

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1330

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1543

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1345

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1489

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1529

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1313

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1335

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1419

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1295

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1453

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1351

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1349

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1160

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1285

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1206

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1493

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1190

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1364

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1306

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1177

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1249

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1258

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1388

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1258

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1389

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1251

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1300

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1334

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1376

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1245

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1417

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1268

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1202

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1354

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1349

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1142

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1373

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1329

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1341

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1443

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1381

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1259

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1305

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1293

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1418

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1380

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1268

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1210

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1326

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1181

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1227

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1234

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1341

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1188

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1236

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1260

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1275

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1395

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1361

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1438

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1252

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1380

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1266

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1318

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1251

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1247

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1386

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1284

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1353

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1505

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1316

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1199

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1394

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1259

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1299

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1316

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1212

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1147

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1237

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1275

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1261

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1226

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1194

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1394

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1428

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1196

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1265

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1342

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1259

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1280

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1285

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1163

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1164

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1202

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1246

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1230

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1333

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1295

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1271

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1256

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1298

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1205

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1190

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1306

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1193

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1168

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1221

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1194

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1189

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1295

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1318

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1246

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399004

Nu Online:

179

Leden:

0

Bezoekers:

179

Meer over bezoekers