DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 13733       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2164

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2433

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1834

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1806

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1732

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1808

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1805

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1748

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1638

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1706

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1765

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1850

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1675

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1648

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1694

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1665

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1786

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1743

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1866

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1643

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1647

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1662

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1621

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1573

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1674

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1681

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1578

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1742

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1590

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1631

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1618

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1647

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1502

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1679

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1667

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1541

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1694

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1597

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1573

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1677

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1563

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1571

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1692

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1569

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1645

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1711

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1639

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1625

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1595

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1629

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1613

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1677

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1618

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1626

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1665

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1849

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1555

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1540

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1562

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1602

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1599

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1668

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1756

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1543

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1608

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1603

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1770

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1630

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1613

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1573

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1703

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1687

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1703

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1593

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1537

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1516

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1562

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1620

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1443

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1521

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1523

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1568

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1620

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1645

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1633

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1654

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1754

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1513

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1643

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1643

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1706

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1639

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1644

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1597

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1633

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1604

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1581

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1606

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1610

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1691

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1717

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1721

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1743

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1539

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1743

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1549

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1610

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1557

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1601

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1549

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1694

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1603

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1626

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1605

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421945

Nu Online:

132

Leden:

0

Bezoekers:

132

Meer over bezoekers