DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 22080       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2913

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5860

531

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1954

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1816

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1557

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1441

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1393

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1390

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1459

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1484

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1191

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1572

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1197

41

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1250

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1115

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1287

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1345

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2083

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1597

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1217

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1205

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1208

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1143

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1394

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1228

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1123

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1269

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1251

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1305

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1129

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1215

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1137

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1057

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1126

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1259

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1849

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1137

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1293

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1282

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1229

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1097

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1140

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1141

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1199

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1099

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1173

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1201

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1247

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1153

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1111

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1168

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1258

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1122

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1097

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1456

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1392

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1197

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1211

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1117

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1187

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1085

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1225

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1198

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1127

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1091

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1262

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1753

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1068

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1095

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1165

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1179

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1220

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1200

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1231

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1225

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1213

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1104

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1155

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1099

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1160

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1162

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1227

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1121

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1099

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1189

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1308

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1317

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1277

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1153

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1231

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1305

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1198

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1089

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1121

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1189

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1239

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1213

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1181

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1074

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1186

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1188

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1247

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1266

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1302

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1265

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1283

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1339

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1292

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1290

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1223

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1301

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1230

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1247

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1335

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1360215

Nu Online:

147

Leden:

0

Bezoekers:

147

Meer over bezoekers