DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 22733       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2988

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5934

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2028

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1881

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1653

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1514

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1468

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1459

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1524

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1553

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1265

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1629

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1266

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1319

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1179

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1358

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1414

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2157

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1669

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1282

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1276

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1278

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1207

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1465

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1295

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1201

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1340

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1321

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1368

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1208

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1284

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1208

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1132

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1202

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1329

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1922

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1214

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1362

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1358

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1307

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1186

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1205

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1213

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1273

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1178

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1256

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1276

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1325

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1219

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1195

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1243

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1343

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1187

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1168

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1528

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1455

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1272

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1286

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1193

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1250

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1160

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1300

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1264

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1198

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1160

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1330

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1839

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1142

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1164

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1246

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1241

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1297

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1272

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1301

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1300

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1287

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1184

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1227

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1169

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1242

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1246

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1297

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1199

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1162

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1264

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1384

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1377

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1352

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1213

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1314

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1377

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1269

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1147

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1193

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1265

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1309

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1303

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1250

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1144

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1283

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1261

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1319

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1335

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1379

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1347

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1353

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1429

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1357

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1356

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1290

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1371

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1294

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1310

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1403

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377372

Nu Online:

77

Leden:

0

Bezoekers:

77

Meer over bezoekers