DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 23300       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3064

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6014

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2113

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1956

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1748

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1593

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1550

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1541

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1601

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1640

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1343

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1705

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1354

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1402

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1263

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1436

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1497

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2233

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1750

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1359

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1358

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1360

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1284

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1553

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1365

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1281

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1422

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1404

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1440

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1288

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1375

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1289

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1219

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1289

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1400

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2012

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1298

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1439

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1429

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1391

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1289

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1289

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1295

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1361

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1259

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1342

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1365

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1398

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1299

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1291

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1330

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1425

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1265

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1255

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1603

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1533

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1360

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1372

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1275

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1332

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1243

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1386

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1338

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1277

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1251

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1410

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1914

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1225

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1233

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1352

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1323

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1375

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1358

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1389

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1382

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1376

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1262

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1312

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1249

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1337

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1327

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1376

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1277

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1238

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1364

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1465

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1453

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1430

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1291

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1393

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1454

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1355

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1215

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1267

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1361

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1388

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1402

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1335

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1226

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1383

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1336

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1404

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1423

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1459

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1426

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1431

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1534

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1428

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1436

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1366

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1446

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1381

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1397

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1478

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399063

Nu Online:

184

Leden:

0

Bezoekers:

184

Meer over bezoekers