DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 39108       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5714

517

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11662

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3244

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2891

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2169

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2166

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2091

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2033

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2599

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2442

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2052

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3084

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1964

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2176

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1846

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2195

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1940

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3233

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2675

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2018

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1879

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2068

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1926

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1987

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1817

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1792

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1993

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1742

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1922

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1824

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1842

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1912

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1704

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1812

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1920

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2955

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1845

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1796

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1787

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1823

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1659

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1734

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1907

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1777

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1798

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1671

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2131

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1844

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1818

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1845

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1762

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1774

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1840

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1845

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2426

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2245

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1933

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1732

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1712

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1767

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1737

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1769

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1806

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1864

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1834

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1854

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2114

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1766

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1777

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1758

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1890

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1919

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1790

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1942

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1837

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1895

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1979

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1787

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2001

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1758

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1727

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1825

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1805

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1931

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1906

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1973

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2075

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2172

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1933

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1909

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1953

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2029

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2109

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1901

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2032

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1929

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2091

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1971

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1744

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1989

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2004

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1901

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1952

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1980

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1947

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1987

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2033

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1986

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2113

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1966

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2216

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2045

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2135

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2273

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1432208

Nu Online:

135

Leden:

0

Bezoekers:

135

Meer over bezoekers