DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38280       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5567

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11510

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3102

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2733

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2035

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1992

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1957

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1867

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2446

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2294

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1919

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2879

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1823

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2025

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1694

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2043

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1801

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3090

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2526

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1858

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1737

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1937

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1787

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1843

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1681

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1671

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1855

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1620

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1747

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1701

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1708

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1769

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1572

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1670

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1784

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2810

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1735

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1654

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1650

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1699

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1517

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1594

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1761

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1622

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1631

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1542

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1946

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1717

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1675

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1732

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1619

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1639

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1717

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1677

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2299

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2119

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1786

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1590

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1562

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1619

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1608

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1623

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1672

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1745

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1704

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1722

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1993

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1637

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1644

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1628

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1748

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1801

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1647

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1807

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1712

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1776

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1834

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1636

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1836

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1618

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1579

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1682

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1657

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1736

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1765

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1854

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1919

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2041

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1792

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1774

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1783

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1879

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1989

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1777

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1886

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1801

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1882

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1852

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1616

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1842

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1878

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1772

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1827

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1855

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1812

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1867

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1918

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1821

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1995

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1843

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2071

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1900

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1976

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2140

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410944

Nu Online:

141

Leden:

0

Bezoekers:

141

Meer over bezoekers