DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 36690       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5271

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11253

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2897

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2518

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1807

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1694

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1742

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1644

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2223

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2049

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1704

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2659

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1587

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1773

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1430

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1747

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1587

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2858

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2324

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1661

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1517

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1687

53

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1577

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1632

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1486

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1464

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1675

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1423

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1507

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1485

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1486

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1576

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1379

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1487

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1558

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2603

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1500

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1436

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1450

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1488

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1315

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1401

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1545

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1401

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1420

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1328

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1703

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1510

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1445

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1510

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1419

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1425

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1483

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1445

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2037

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1895

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1535

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1384

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1354

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1412

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1401

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1406

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1483

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1542

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1511

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1509

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1763

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1456

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1450

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1429

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1518

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1618

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1459

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1552

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1474

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1557

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1606

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1428

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1626

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1399

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1387

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1491

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1469

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1514

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1543

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1659

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1706

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1817

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1562

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1564

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1584

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1657

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1790

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1577

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1675

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1616

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1663

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1651

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1397

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1633

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1657

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1563

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1594

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1632

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1586

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1642

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1716

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1633

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1786

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1612

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1775

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1697

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1728

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1922

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1360215

Nu Online:

146

Leden:

0

Bezoekers:

146

Meer over bezoekers