DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37266       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5380

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11351

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2975

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2607

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1897

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1778

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1831

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1724

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2314

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2131

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1797

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2745

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1679

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1883

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1541

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1848

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1674

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2958

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2414

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1743

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1604

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1792

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1656

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1716

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1562

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1542

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1741

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1509

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1589

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1568

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1572

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1649

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1460

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1563

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1631

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2682

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1589

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1517

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1534

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1565

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1393

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1476

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1634

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1482

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1500

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1421

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1792

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1589

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1539

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1593

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1499

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1507

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1569

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1537

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2139

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1967

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1638

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1456

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1437

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1492

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1484

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1488

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1560

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1618

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1587

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1602

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1835

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1530

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1527

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1513

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1602

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1688

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1532

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1658

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1563

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1639

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1690

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1507

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1705

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1480

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1462

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1559

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1545

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1604

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1625

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1742

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1779

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1894

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1646

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1647

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1664

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1736

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1866

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1652

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1765

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1690

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1755

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1729

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1484

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1718

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1743

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1641

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1688

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1729

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1667

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1720

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1793

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1713

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1870

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1704

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1889

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1774

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1818

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1998

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1376954

Nu Online:

116

Leden:

0

Bezoekers:

116

Meer over bezoekers