DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38689       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5644

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11588

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3184

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2830

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2111

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2100

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2026

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1960

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2530

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2371

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1991

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3006

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1901

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2116

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1776

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2125

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1877

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3173

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2608

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1953

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1828

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1996

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1862

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1924

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1764

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1734

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1930

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1687

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1856

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1764

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1780

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1849

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1645

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1748

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1863

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2891

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1796

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1738

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1719

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1768

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1596

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1665

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1851

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1716

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1735

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1611

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2064

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1784

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1754

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1792

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1697

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1709

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1790

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1760

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2376

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2190

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1869

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1668

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1656

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1695

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1673

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1700

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1748

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1814

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1775

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1787

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2054

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1699

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1718

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1693

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1827

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1860

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1735

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1878

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1787

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1839

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1916

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1723

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1930

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1692

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1661

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1766

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1732

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1859

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1842

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1916

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2016

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2113

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1867

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1846

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1881

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1960

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2058

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1844

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1964

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1867

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2010

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1920

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1682

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1928

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1946

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1843

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1900

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1921

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1885

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1935

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1984

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1924

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2057

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1905

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2157

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1980

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2064

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2214

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421945

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers