DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37835       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5483

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11446

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3051

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2694

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1984

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1876

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1910

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1811

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2393

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2219

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1879

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2829

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1763

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1982

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1636

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1943

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1760

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3042

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2493

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1819

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1678

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1880

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1738

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1789

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1640

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1616

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1805

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1582

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1675

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1646

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1642

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1728

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1533

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1636

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1719

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2761

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1681

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1596

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1610

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1648

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1468

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1552

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1708

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1560

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1580

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1505

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1884

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1673

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1623

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1670

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1579

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1590

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1646

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1629

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2237

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2057

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1742

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1526

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1514

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1577

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1564

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1570

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1627

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1697

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1660

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1684

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1912

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1594

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1609

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1590

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1679

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1753

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1604

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1747

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1641

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1719

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1768

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1583

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1784

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1554

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1537

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1629

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1619

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1688

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1701

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1817

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1860

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1975

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1725

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1726

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1745

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1827

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1942

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1731

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1853

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1766

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1842

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1808

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1562

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1793

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1827

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1720

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1789

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1812

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1763

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1800

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1871

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1785

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1952

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1799

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2005

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1846

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1912

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2082

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399118

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers